Relining – Processen

Hurtigt og uden byggerod

Vandrør

Relining-processen er lige så enkel som genial. Der bruges ingen kemikalier under arbejdet, og man undgår byggearbejde med stort CO2-forbrug.

  • Vandrørene inspiceres visuelt udvendig og indvendigt ved hultagning og endoskopi-check
  • Alle amaturer, udehaner og andre tapsteder samt pumper, kugleventiler m.m. afmonteres
  • Rørsystemet kobles sammen med Greenpipes specialdesignede slanger og fordelingsrør
  • Alle vandrør sandblæses indvendigt med et særligt granulat, så de fremstår metallisk rene
  • Med trykluft føres epoxidharpiks ind i de gamle rør, hvor det lægger sig jævnt og ensartet på rørets inderside og former et nyt rør inde i det gamle

Fordelerkassen sender slangen ud i lejligheden

Under køkkenvasken er der klar til relining

Byggerod er et fremmedord

Faldstammer

  • Først dækkes gulvet grundigt af, så vi holder gulvene i lejligheden rene
  • Toilettet afmonteres og faldstammen rense mekanisk med kæde og vand
  • Så renses og tørres faldstammerne, så de er klar til, at vi kan dokumentere rørenes indvendige side med kamera
  • Derefter sprøjtes polyesterplast eller gummihud på den indvendige side af faldstammen, så der opnås en ny indvendig overflade, der har en holdbarhed på mere end 50 år
  • Den nye overflade dokumenteres med kamera og endelig monterer vi toiletterne igen

Læs mere om Greenpipe’s kvalitetskontrol