Relining af vandrør – Falkoner Centret

Relining af vandrør – Falkoner Centret

Opgave:      Relining af brugvandsinstallationer (koldt, varmt, cirkulation) i kælderen. Arbejdet skulle forgå uden gener for beboer/hotelgæster.

Periode:     Juli – August 2014

Entreprisesum: 400.000 kr.

Bygherre:  ATP Ejendomme A/S

Ingeniør:   Hansen, Carlsen & Frølund A/S

Bygherre Citat: 

På Falkoner Centret skulle en række vand-installationer udskiftes grundet hyppige tæringer. Installationerne er udført i galvaniserede rør og placeringen af rørene er over akustiske lofter af troltex og bagvedliggende isolering.

I undersøgelsen af mulighederne overvejede vi vores alternativer. Udgifterne til at nedtage og genopsætte lofter, belysning, ventilation mv. ville overstige selve udgiften til det reelle problem med vandrørene. Derfor blev anvendelsen af relining med Greenpipe en god ide.

I gennemførelse af selve sagen har Greenpipe overholdt alle de aftaler der blev indgået omkring tid, kvalitet og økonomi. Arbejdet er gennemført i en ejendom i fuld drift med mange aktiviteter og interessenter at skulle tage hensyn til.

Ole Jan Ulrick Petersen, Senior Projektleder, APT Ejendomme A/S