Relining af vandrør, E/F Gyvelvej, Roskilde

Relining af vandrør, E/F Gyvelvej, Roskilde

Opgave:     Relining af stigstrenge frem til tapsteder i 32 lejligheder og udskiftning af hovedledninger i kælder.

Periode:     Januar – Februar 2014

Entreprisesum: 920.000 kr.

Bygherre:  EF Gyvelvej 12 A-D

Bygherre Citat:

Efter god dialog med Greenpipe v. Søren Ibsen, valgte E/F Gyvelvej 12 A/D beliggende i Roskilde, at acceptere Greenpipes tilbud om renovering af vandrør ved brug af coatingmetoden.

Valget af Greenpipe blev foretaget, dels på baggrund af en økonomisk betragtning hvor det var ligeså billigt (eller billigere) som havde foreningen fået udskiftet rørene med nye rør. Dels, var det forsikringsmæssigt uden konsekvens, hvor hvor forsikringsselskab anså udskiftning og coating som identiske. Dels, og mest væsentligt, coatingmetoden betød at foreningen ikke skulle igang med at skille skabe og rørkasser m.v. som derfor sikrede en væsentlig mindre krævende proces.

Selve forløbet fra arbejdet blev påbegyndt til vi fik overdraget et færdigt røranlæg forløb hurtigt og smertefrit. Greenpipe have selv forestået at orientere foreningens beboere om forløbet, og som administrator for foreningen, oplevede jeg at vores beboere følte sig velinformeret og trygge ved det forestående arbejde. Dette betød, for mig som administrator, at jeg sådan set ikke følte mig særlig belastet af forløbet. Min største opgave bestod af at sikre at få indsamlet alle nøgler, resten klarede Greenpipe.

Den efterfølgende dialog jeg har haft med foreningens beboere har også kun efterladt mig med et indtryk af at foreningens beboere har været endog meget tilfredse med det udførte arbejde. Jeg er blevet fortalt af foreningens beboere, at de fandt håndværkerne meget høflige og imødekommende, endvidere, at de af foreningens beboere der havde spørgsmål m.v. på egen hånd havde taget kontakt til Søren Ibsen og havde fået en god og saglig forklaring på det forestående arbejde.

Alt i alt har vores forening været meget tilfreds med det udførte arbejde og serviceniveauet fra det udførende personale, og på vegne af ejerforeningen vil jeg gerne sende en stor ros til Greenpipe for veludført arbejde, bestemt en virksomhed vi vil anbefale andre i lignende situationer at rette henvendelse til.

Mads Schubart, Deloitte